GUIDET JAKT

Guidet jakt i Norden

Romerike Zoo-Reiser har nå blitt til Norwegian Outfitters og tilbyr nå i tillegg til utenlandsjakt, jakt i Norden, nærmere bestemt i Norge og Sverige. Du vil bli guidet av meget erfarne og profesjonelle guider som gjør sitt ytterste for at jegerene skal lykkes. Vi tilbyr jakt på elg med og uten hund, jakt på bjørn med og uten hund, skogsfugl og rype med hund, toppjakt på skogsfugl, bever, reinsdyr, hjort, rådyr med og uten hund, dåhjort og villsvin med og uten hund.
Vi tilbyr ulike jakter i Norge og Sverige hvor du vil bli guidet av erfarne og dyktige guider som gjør sitt ytterste.
Ta kontakt for opplegg og pris.

Jakt på brunbjørn med hund
Jakt på brunbjørn med hund
Bjørn felt
Bjørnejakt
Skroll til toppen